Положення про центр громадських ініціатив

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконавчого комітету
Бердянської міської ради
Від 16 грудня 2004р.
№ 678

 

ПОЛОЖЕННЯ
про центр громадських ініціатив

 

1.      Загальні положення

1.1. Центр громадських ініціатив (надалі центр) створюється згідно з реалізацією проекту "Впровадження механізму формування і ефективного виконання бюджету та Плану стратегічного розвитку", що став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у 2003 році.

1.2. У своїй діяльності центр безпосередньо підпорядковується координатору проекту та керуючому справами міськвиконкому.

1.3. У своїй діяльності центр керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про звернення громадян", іншими законодавчими актами, Статутом територіальної громади міста Бердянська, рішеннями Бердянської міської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також даним Положенням.

1.4. Діяльність центру здійснюється на основі покладених на нього завдань та функцій у взаємодії з органами місцевого самоврядування.

1.5. Відповідальним за роботу центру громадських ініціатив та зберігання матеріальних цінностей, що знаходяться у центрі,  є головний спеціаліст адміністративного відділу виконкому,  призначений розпорядженням міського голови від 02.12.2004 р. № 659-р.

 

2.      Місія центру

2.1.Залучення населення до співпраці з органами місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних та економічних питань розвитку мікрорайону міста.

2.2.Забезпечення відкритості та прозорості дій органів місцевого самоврядування з урахуванням громадської думки.

2.3.Інформування громадськості про здійснення діяльності органів місцевого самоврядування. 

 

3.      Завдання та функції центру

3.1.Прийняття та реєстрація пропозицій і заяв  мешканців міста щодо вирішення соціальних та економічних проблем.

3.2.Надання кваліфікованої інформаційної допомоги мешканцям міста щодо:

- переліку робіт та програм з благоустрою житлового та комунального господарств мікрорайонів міста, запланованих у бюджеті місцевого самоврядування згідно з планом стратегічного розвитку міста;

- переліку послуг, що надаються Центром муніципальних послуг, розташованого на першому поверсі міськвиконкому; 

- стану виконання запланованих робіт та програм з фактичним їх фінансуванням;

-     заходів щодо наповнення доходної частини бюджету;

-  вільних приміщень для передачі їх в оренду суб’єктам господарської діяльності;

- результатів проведеного моніторингу виконання плану стратегічного розвитку по мікрорайонах;

- прийнятих рішень міськвиконкому та сесії міської ради, що стосуються розвитку кожного мікрорайону.

3.3.Надавати відділу по роботі із зверненнями громадян міськвиконкому зауваження, заяви, пропозиції від мешканців міста, що потребують виконання службами виконкому та відстежувати їх виконання.

3.4. Згідно встановленого терміну проводити узагальнений аналіз виконання зауважень, заяв, пропозицій мешканців міста.

 3.5. Інформування мешканців міста щодо фактичного виконання робіт та програм з благоустрою мікрорайону згідно з Планом стратегічного розвитку міста.

3.6. Висвітлення через засоби масової інформації результатів роботи центру громадських ініціатив.

3.7. Вивчення, узагальнення та поширення позитивного досвіду функціонування центру.

3.8. Виконання інших функцій, що визначені основними напрямками діяльності.

 

4.      Права центру громадських ініціатив

4.1. Одержувати в установленому порядку від мешканців мікрорайону заяв, пропозицій та зауважень щодо соціальних та економічних проблем мікрорайону.

4.2. Вносити пропозиції з покращення організації роботи центру та надання послуг населенню.

4.3. Звертатися до міськвиконкому з пропозиціями щодо благоустрою мікрорайону міста, що надаються мешканцями.

4.4. Співпрацювати з управліннями та відділами міськвиконкому щодо організації роботи центру та отримувати від них необхідну інформацію.

4.5. Брати участь у спільних засіданнях та заходах комітету мікрорайону.

4.6. Організовувати зустрічі мешканців мікрорайону зі службами виконкому, керівниками підприємств та організацій, що надають житлово-комунальні та соціальні послуги.

 

5.Структура центру

У приміщенні центру свою діяльність будуть здійснювати:

-  спеціаліст центру;

-  головний спеціаліст адміністративного відділу міськвиконкому;

- підрозділ по охороні комунальної власності м. Бердянськ відділу державної служби охорони при Бердянському МВ УМВС України в Запорізькій області;

-  дільничний інспектор МВ УМВС України в Запорізькій області;

-  депутати виборчих округів;

комітет мікрорайону.