Вуличні комітети

Вуличний комітет є органом самоорганізації населення що діє у відповідності до Конституції і законів України, зокрема, Закону України "Про органи самоорганізації населення", Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", актів Президента України. Кабінету Міністрів України, рішень Бердянської міської ради, її виконавчого комітету, Статуту територіальної громади міста Бердянська, розпоряджень міського голови, цього Положення, а також рішень загальних  зборів мешканців.

 

Основними завданнями вуличного комітету є:

- створення умов для участі у вирішенні питань місцевого значення в межах  Конституції та законів України;

- задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;

- участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

 

Вуличний комітет мас право:

- представляти разом з депутатами інтереси жителів вулиць у міській раді та її виконавчому комітеті;

- сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, рішень прийнятих місцевим референдумом; вносити у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів; 

- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами;

- організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт; здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають на території діяльності вуличного комітету, житлово-комунальних послуг; 

- надавати допомогу навчальним закладам, закладам та організаціям культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту, сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охорони пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів.