Взаємодія з міською владою

В умовах демократизації управлінських процесів у всіх сферах суспільного життя нашого міста, виконавчий комітет Бердянської міської ради представляє органи самоорганізації населення як дієвих партнерів у вирішенні місцевих проблем. Тому, одним з пріоритетів для міської влади є конструктивна співпраця з комітетами мікрорайонів і вуличними комітетами.

З 2004 року щорічно рішенням сесії Бердянської міської ради затверджуються Програма підтримки органів самоорганізації населення міста.

Дієвим механізмом координації взаємовідносин між міською владою, органами самоорганізації населення і жителями територіальної громади Бердянська з 2006 року є консультативно - дорадчі органи при міському голові:

1. Координаційна рада голів комітетів мікрорайонів - громадський сектор, який вирішує питання формування і вираження інтересів жителів громад, взаємного співробітництва між комітетами мікрорайонів.

2. Громадська рада голів вуличних комітетів - виборний орган, в завдання якого входить координація роботи вуличних комітетів у приватному секторі міста. 

З метою вдосконалення механізму взаємодії органів самоорганізації населення з органами місцевого самоврядування, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на територіях мікрорайонів Бердянська,  укладено договори соціального партнерства між Бердянською міською радою в особі міського голови Бакая О.А. та головами тринадцяти комітетів мікрорайонів. Соціальний контракт - нова форма взаємодії міської влади з органами самоорганізації населення, який відображає взаємні зобов'язання двох сторін: міського голови і конкретного комітету мікрорайону. Адресність, конкретика зобов'язань є їх невід'ємною частиною.

Завдяки функціонуванню Центрів громадських ініціатив створені всі необхідні умови для залучення громадськості, проявів особистої активності населення у розв’язанні питань життєдіяльності територіальних громад На їх базі узгоджуються і вирішуються найважливіші питання соціально-економічного розвитку Бердянська шляхом проведення "круглих столів", анкетування, засідань фокус-груп за участю представників міської влади, депутатів, за умовами відкритості і прозорості цього процесу. Робота над Стратегією розвитку кожного мікрорайону міста починається «знизу» з урахуванням громадської думки та пропозицій громади по принципу прямої участі громадян у вирішенні місцевих справ. 

Через форми прямої та представницької демократії (органи самоорганізації населення) громадяни використовують всі можливості впливати на процеси управління життям свого мікрорайону і міста.

Щорічно, 7 грудня, місцеве самоврядування відзначає своє професійне свято, яке також стало святом і для активних громадян, і органів самоорганізації населення Бердянська. У цей день найактивніші представники територіальної громади, комітетів мікрорайонів і вуличних комітетів нашого міста нагороджуються подяками, грамотами, нагородами від імені міської влади.